Frågor att ställa inför att kamerabevakning installeras

Ska du installera kamerabevakning i hemmet? Ställ dig dessa frågor för att välja rätt enhet.

Ska den vara kopplad till ett larmbolag?

För högst säkerhet bör kamerabevakning vara en del av en större säkerhetslösning med inbrottslarm, brandlarm med mera. Dessutom ska de då vara kopplade mot ett larmbolag som kan skicka väktare eller på annat sätt agera på de larm som löses ut.

Vänd dig i detta fall till ett larmbolag och se på de lösningar de har. De arbetar generellt enbart med deras egna larmprodukter. Med uppkopplat larm ges extra säkerhet:

  • Larmbolaget ser direkt vad som sker
  • Alltid någon som kan agera
  • Väktare kan snabbt vara på plats

Ska kameran lysa upp området vid behov?

Kamerabevakning sätts ofta utanför bostaden för att minska inbrottsrisken. Det finns då även en fördel att starka strålkastare är kopplad till kamerorna. När rörelsedetektor aktiveras kommer strålkastarna att lysa upp området varpå kameran tydligt kan registrera vad som händer.

Finns det el eller är batteridrift bättre?

Kameror som drivs med batteri är enklare att montera upp och kan sättas nästan ”var som helst”. Genom att kameran enbart aktiveras av rörelse behöver den inte vara aktiv jämt vilket ger den en längre batteritid.

Kräver den Wi-fi?

De billigaste alternativen på kamerabevakning bygger på kameror som är uppkopplade via Wi-Fi. Nackdelen är däremot att om strömmen går kommer dessa även att sluta kunna sända bilderna. Det dyrare alternativet är att de är sammankopplade till en basenhet som i sin tur har batteri som en back-up funktion. Detta med eget simkort.

Ska kamerabevakning ske utomhus?

Elektrisk utrustning som förväntas vara utomhus ska vara märkta för detta. Därmed ska de klara av en viss mängd vind och väta. Det blir dyrare men självklart ska aldrig inomhusprodukter användas utomhus då risken är stor att de kommer gå sönder.

Får kameraövervakning ske på platsen?

I ditt eget hem får du sätta upp vilken kameraövervakning som du vill. Men på offentliga lokaler, i trapphus och vägar utanför hemmet finns hårdare restriktioner. Kontrollera med Datainspektionen om tveksamheter finns.

 Vill du även se vem som står vid ytterdörren?

Med en titthålskamera går det att se vem som står utanför ytterdörren. Dessa monteras på befintligt titthål och sänder video till en app där bilderna lätt kan ses.