Browse Category: Finans

Investeringstips för företag

Utbudet av privata bloggare som skriver om investeringar är stort – men utbudet av bloggar som vänder sig till företag är desto färre. En av de bloggar som handlar om investeringar för företag är uminovainvest.se. Med tips och råd ges möjlighet att lyckas bättre på finansmarknaden. Men kom ihåg – gör alltid egen research!

Investera privat eller via företag?

Det finns ett par punkter som skiljer gällande investeringar inom ett företag eller att investera som privatperson.

 • LEI-kod
  Ett företag som äger aktier måste först registrera en LEI-kod. Det är en kod som gör att dessa värdepapper tydligare kan knytas till företaget. Koden infördes som ett säkerhetssystem inom EU för att bland annat minska risken för penningtvätt. På Uminovainvest.se finns en längre artikel om hur denna kod fungerar, dess kostnad m.m.
 • Skatten
  Ett företag skattar på eventuell vinst på hela företagets verksamhet. En privatperson skattar på eventuell vinst på det värdepapper som ägs.
 • ISK
  ISK kan enbart användas av privatpersoner. Företag kan däremot få liknande fördelar men då behöver investeringar ske inom en kapitalförsäkring.

Lagar, regler, branscher och investeringshorisont

Det som främst skiljer mellan att investera som företag och privatperson är de regelverk som behöver följas. Därefter är det tidshorisont och riskvilja som avgör vad investeringarna ska ske i för tillgångar. Uminovainvest.se nämner exempelvis:

 • Aktier
 • Fastigheter
 • Obligationer
 • Onoterade företag

Men i princip kan företag investera i vilka tillgångar som helst. Det kan vara tavlor, kryptovalutor, ädelstenar eller annat. Däremot bör man vara uppmärksam på om det finns specifika regler för att handla med vissa tillgångar.

Kort om Uminovainvest.se

Uminovainvest.se är en webbplats som primärt vänder sig till företagare och personer som jobbar med investeringar för företag. Webbplatsen är faktabaserad och tar både upp gällande lagar och regler sam investeringstips. Bland annat finns reportage om branscher som växer starkt.

 • KOM IHÅG – Kontrollera det datum som blogginläggen är skrivna. Uminovainvest.se startade för flera år sedan vilket innebär att vissa inlägg inte längre är aktuella.
 • KOM IHÅG – Historisk avkastning behöver inte betyda att avkastningen kommer bli på samma nivå i framtiden. All information som ges, gällande investeringar, på Uminovainvest.se ska enbart ses som allmänna råd och inte som investeringsråd. Det är viktigt att göra egen research och aldrig investera mer än vad man har råd att förlora.

Vad är Låneskydd?

Många kreditgivare som erbjuder lån i Sverige erbjuder sina låntagare att teckna ett låneskydd på lånet. Detta kan liknas med en försäkring som kan ge ersättning om inkomsten snabbt och oväntat minskar hos låntagaren. Därmed skapar det en extra trygghet. Men då kostar det även extra. Priset på låneskydd varierar mellan kreditgivarna men rör sig oftast kring en mindre procentsumma på lånet. Ett exempel kan tas från ICA som erbjuder låneskydd på de privatlån som tecknas hos banken. Priset är då 6,5% av månadsbeloppet som annars skulle betalas till banken. Om en person har ett lån som skapar en månadskostnad på 1000kr (ränta och amortering) så får alltså personen istället betala 1065kr för att få detta skydd. Utöver det tillkommer det hos ICA även en kostnad på 0,024% av den kvarvarande skulden.

 
Fördelarna?
Den stora fördelen med låneskydd är att man har en ”försäkring” som hjälper till att betala lånet i situationer då man själv skulle ha svårt att klara denna utgift.

 

Tillfällen då ersättning kan fås

Arbetslöshet: Den som blir ofrivilligt arbetslös kan få ersättning efter en viss karenstid (ex. en månad). Det krävs då bland annat att personen inte visste om kommande uppsägning när försäkringen tecknades eller att man blivit avskedad på grund av misskötsel eller liknande.

 
Sjukskrivning: Krävs då oftast att man är sjukskriven till 100% även det förekommer andra varianter. Vid en längre sjukskrivning (ex. minst en månad) kan ersättning fås från försäkringen.

 
Dödsfall: I detta fall nollställs skulden till kreditgivaren och därmed övergår inte skulden till dödsboet.

 
Sjukhusvistelse: Detta gäller då enbart egenföretagare då övriga får ersättning via ”Sjukskrivning”. Skulle en egenföretagare vara kvar på sjukhuset efter 8 dagar kan ersättning fås.

 
Ersättningen är oftast exakt den summa som annars skulle betalats på lånet. Därmed behöver man inte oroa sig för att klara av lånekostnaderna om inkomsten snabbt skulle sjunka.

 
Hur länge man kan få denna ersättning varierar även mellan kreditgivarna men det är mycket vanligt att gränsen är på 12 månader.