Vad är Låneskydd?

Många kreditgivare som erbjuder lån i Sverige erbjuder sina låntagare att teckna ett låneskydd på lånet. Detta kan liknas med en försäkring som kan ge ersättning om inkomsten snabbt och oväntat minskar hos låntagaren. Därmed skapar det en extra trygghet. Men då kostar det även extra. Priset på låneskydd varierar mellan kreditgivarna men rör sig oftast kring en mindre procentsumma på lånet. Ett exempel kan tas från ICA som erbjuder låneskydd på de privatlån som tecknas hos banken. Priset är då 6,5% av månadsbeloppet som annars skulle betalas till banken. Om en person har ett lån som skapar en månadskostnad på 1000kr (ränta och amortering) så får alltså personen istället betala 1065kr för att få detta skydd. Utöver det tillkommer det hos ICA även en kostnad på 0,024% av den kvarvarande skulden.

 
Fördelarna?
Den stora fördelen med låneskydd är att man har en ”försäkring” som hjälper till att betala lånet i situationer då man själv skulle ha svårt att klara denna utgift.

 

Tillfällen då ersättning kan fås

Arbetslöshet: Den som blir ofrivilligt arbetslös kan få ersättning efter en viss karenstid (ex. en månad). Det krävs då bland annat att personen inte visste om kommande uppsägning när försäkringen tecknades eller att man blivit avskedad på grund av misskötsel eller liknande.

 
Sjukskrivning: Krävs då oftast att man är sjukskriven till 100% även det förekommer andra varianter. Vid en längre sjukskrivning (ex. minst en månad) kan ersättning fås från försäkringen.

 
Dödsfall: I detta fall nollställs skulden till kreditgivaren och därmed övergår inte skulden till dödsboet.

 
Sjukhusvistelse: Detta gäller då enbart egenföretagare då övriga får ersättning via ”Sjukskrivning”. Skulle en egenföretagare vara kvar på sjukhuset efter 8 dagar kan ersättning fås.

 
Ersättningen är oftast exakt den summa som annars skulle betalats på lånet. Därmed behöver man inte oroa sig för att klara av lånekostnaderna om inkomsten snabbt skulle sjunka.

 
Hur länge man kan få denna ersättning varierar även mellan kreditgivarna men det är mycket vanligt att gränsen är på 12 månader.